فارسى (ایران)English (United States)
لیست اخبار

بازدید جناب آقای دکتر حسینی مشاور محترم اقتصادی استاندار خراسان جنوبی و جناب آقای مهندس جرجانی مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی

ادامه مطلب...

:: بازدید جناب آقای دکتر حسینی مشاور محترم اقتصادی استاندار خراسان جنوبی و جناب آقای مهندس جرجانی مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی

بازدید جناب آقای دکتر حسینی مشاور محترم اقتصادی استاندار خراسان جنوبی و جناب آقای مهندس جرجانی مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی از شرکت تیزپاک خراسان در تاریخ 1396/12/13
ادامه مطلب...

راهپیمایی 22 بهمن 1396

ادامه مطلب...

:: راهپیمایی 22 بهمن 1396

حضور پر رنگ پرسنل شرکت تیزپاک خراسان در مراسم باشکوه راهپیمایی 22 بهمن سال 1396        
ادامه مطلب...

بازدید ریاست محترم بانک توسعه صادرات شعبه بیرجند از شرکت تیزپاک خراسان

ادامه مطلب...

:: بازدید ریاست محترم بانک توسعه صادرات شعبه بیرجند از شرکت تیزپاک خراسان

در روز دوشنبه مورخ 1396/08/15 جناب آقای مهندس رستگار مقدم ریاست محترم بانک توسعه صادرات شعبه بیرجند از شرکت تیزپاک خراسان بازدید نمودند.
ادامه مطلب...

کسب رتبه برگزیده از طرف معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ادامه مطلب...

:: کسب رتبه برگزیده از طرف معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

انتخاب خانم مهندس سودابه عظیمی به عنوان مسئول فنی برگزیده از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
ادامه مطلب...

بازدید جمعی از مسئولین شهرستان به مناسبت هفته استاندارد

ادامه مطلب...

:: بازدید جمعی از مسئولین شهرستان به مناسبت هفته استاندارد

در روز سه شنبه مورخ 1396/07/25 به مناسبت هفته استاندارد جناب آقای مهندس بیکی معاون محترم برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری قاین، آقای مهندس ابدان رئیس اداره استاندارد قاین، آقای مهندس صاحبی رئیس صنعت و معدن قاین از شرکت تیزپاک خراسان بازدید نموده...
ادامه مطلب...
دی ان ان evoq