بازدید معاونت محترم شعب بانک ملی جناب مونسان و مدیریت محترم منطقه ۲ کشور جناب معقول و ریاست محترم اداره امور شعب بانک ملی خراسان جنوبی جناب آقای زرنگ به اتفاق هیات همراه و ریاست محترم بانک ملی مرکزی قاین از شرکت تیزپاک خراسان مورخ سه شنبه 99.07.01


 

 

 

 

 

تاریخ ایجاد: 2 مهر 1399
تعداد بازدید: 3317

printrating
نام
ایمیل
نظر