فارسى (ایران)English (United States)
لیست اخبار

بازدید فرماندار محترم شهرستان قاینات جناب آقای دکتر عابدی از شرکت تیزپاک خراسان

ادامه مطلب...

:: بازدید فرماندار محترم شهرستان قاینات جناب آقای دکتر عابدی از شرکت تیزپاک خراسان

روز شنبه مورخ 1397/04/09جناب آقای دکتر عابدی فرماندار محترم شهرستان قاینات به همراه جناب آقای مهندس بیگی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری قاین و جناب آقای مهندس صاحبی ریاست محترم اداره صنعت ،معدن و تجارت قاین از شرکت تیزپاک خراسان بازدید نم...
ادامه مطلب...

مراسم بزرگداشت روز کارگر ،دیدار نوروزی رئیس هیئت مدیره و تجلیل از بازنشستگان شرکت تیزپاک خراسان اردیبهشت 1397

ادامه مطلب...

:: مراسم بزرگداشت روز کارگر ،دیدار نوروزی رئیس هیئت مدیره و تجلیل از بازنشستگان شرکت تیزپاک خراسان اردیبهشت 1397

مراسم بزرگداشت روز کارگر و تجلیل از بازنشستگان شرکت تیزپاک خراسان در تاریخ 1397/02/09در محل کارخانه واقع در شهرک صنعتی قاین برگزار گردید
ادامه مطلب...

بازدید جناب آقای دکتر حسینی مشاور محترم اقتصادی استاندار خراسان جنوبی و جناب آقای مهندس جرجانی مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی

ادامه مطلب...

:: بازدید جناب آقای دکتر حسینی مشاور محترم اقتصادی استاندار خراسان جنوبی و جناب آقای مهندس جرجانی مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی

بازدید جناب آقای دکتر حسینی مشاور محترم اقتصادی استاندار خراسان جنوبی و جناب آقای مهندس جرجانی مدیر عامل محترم شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی از شرکت تیزپاک خراسان در تاریخ 1396/12/13
ادامه مطلب...

راهپیمایی 22 بهمن 1396

ادامه مطلب...

:: راهپیمایی 22 بهمن 1396

حضور پر رنگ پرسنل شرکت تیزپاک خراسان در مراسم باشکوه راهپیمایی 22 بهمن سال 1396        
ادامه مطلب...

بازدید ریاست محترم بانک توسعه صادرات شعبه بیرجند از شرکت تیزپاک خراسان

ادامه مطلب...

:: بازدید ریاست محترم بانک توسعه صادرات شعبه بیرجند از شرکت تیزپاک خراسان

در روز دوشنبه مورخ 1396/08/15 جناب آقای مهندس رستگار مقدم ریاست محترم بانک توسعه صادرات شعبه بیرجند از شرکت تیزپاک خراسان بازدید نمودند.
ادامه مطلب...
دی ان ان evoq