فارسى (ایران)English (United States)

 

رییس هیئت مدیره

محسن احتشام

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

سابقه کار

رئیس هیأت مدیره شرکت تیزپاک خراسان

عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان

کارآفرین نمونه استان خراسان جنوبی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی
مدير عامل

فريبا فتحی

فوق ليسانس صنايع غذايی

مدير کنترل کيفيت

سودابه عظيمی

فوق ليسانس شيمی

واحد توسعه وتحقيقات

سودابه عظيمی-اقدس اخباری

فوق ليسانس شيمی-فوق ليسانس مهندسی شيمی

مدير بازرگانی خارجی

حبيب الله گل مهدی

ليسانس اقتصاد

مديرتوليدوبرنامه ريزی

رضا عباسپور

ليسانس مدیریت

 

دی ان ان evoq