سفید کننده و جرم گیر را هیچ وقت مخلوط نکنید

خطرناكترین مواد اسیدي که آسیب جدي به ریه می رساند مخلوط کردن وایتکس و جوهرنمک براي شستشو است .یکی از مواردي که آسیب جدي به ریه می رساند، استنشاق اسید است و متاسفانه برخی از خانم هاي خانه دار براي از بین بردن لک کاشی ها به مواد شوینده، وایتکس اضافه میکنند و در برخی از مواقع نیز و ایتکس را با جوهر نمک، در فضاي بسته، ترکیب میکنند که استنشاق بخار متساعد شده از این ترکیب، آسیب جدي و جبران ناپذیر به ریه ها وارد میکند.

 از ترکیب جوهر نمک و وایتکس، گاز کلر متساعد می شود و کلر هم تبدیل به اسید کلریدریک می شود، کسانی که در معرض استنشاق این ترکیب قرار می گیرند با علائمی مانند آسم، تنگی نفس و خس خس سینه مواجه می شوند که اگر چه این علائم با درمان دارویی به طور موقت برطرف می شوند اما به مرور زمان این علائم در آنها باقی می ماند و هیچوقت بهبودي کامل حاصل نمی شود و باید به طور مداوم از دارو استفاده کنند.
مبتلایان به بیماري آسم و آلرژي و نیز کسانی که ریه هاي حساسی دارند به هیچ عنوان نباید از مواد اسیدي مانند وایتکس و یا هر ماده اسیدي پاك کننده دیگر جهت شستشو استفاده کنند ، کسانی نیز که مبتلا به وسواس هستند باید وسواس خود را درمان کنند و افراد دیگر تا حد ممکن کمترین استفاده را از مواد اسیدي داشته باشند و درصورت استفاده، حتماً به استاندارد بودن مواد مورد استفاده توجه داشته باشند.

مأخذ: کمیته سلامت بهداشت درمان تهران ، واحد آموزش طب صنعتی و بهداشت

تاریخ ایجاد: 6 دی 1395
تعداد بازدید: 45905
printrating
نام
ایمیل
نظر