حضور و بازدید معاونت محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جناب آقای دکتر رسولیان از شرکت تیزپاک خراسان

تاریخ ایجاد: 18 خرداد 1400
تعداد بازدید: 835

حضور و بازدید معاونت محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جناب آقای دکتر رسولیان 
حضور و بازدید معاونت محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جناب آقای دکتر رسولیان از شرکت تیزپاک خراسان

جناب آقای دکتر عابدی معاون اقتصادی استاندار محترم خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر اسحاقی نماینده محترم مردم شریف قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی

جناب آقای مهندس اکبری راد مدیرکل جذب سرمایه گذاری استانداری

جناب آقای مهندس پارسا مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس جرجانی ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس کریمی فرماندار محترم شهرستان قاین

جناب آقای مهندس نوروزی معاون محترم فرمانداری قاین

جناب آقای مهندس شاهین رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قاین 

از شرکت تیزپاک خراسان روز پنج شنبه مورخ 13 خرداد 1400

 

 

 

 

 

 

printrating
نام
ایمیل
نظر